Standard služeb architekta část 2 – interiéry navazuje na již vydanou část 1 – stavby.


cka 20 edice standard interiery obal

Uspořádání vztahů mezi architektem, klientem a dodavatelem do příslušného rámce standardu v oblasti tvorby interiérů je o to důležitější, neboť zde nepůsobí tak rozsáhlé vymezení legislativou, jako je tomu např. u staveb a územního plánování.

Navrhování a zpracování projektové dokumentace a následná realizace interiérů tvoří značnou část
architektonické praxe, zejména v oblasti rekonstrukcí a změn staveb. Podstatný podíl zaujímají změny
funkční náplně staveb včetně rekonstrukcí historických budov a jejich interiérů. Mnohé z nich jsou velmi cenným kulturním dědictvím a jsou památkově chráněny. Podle standardu, části 2 – interiéry je možné také přiměřeně postupovat při navrhování a realizaci výstav.

Část 2 – interiéry architektovo působení dělí na čtyři základní fáze služeb, ve kterých jsou stejně jako
v části 1 – stavby tři základní kapitoly:

  • služby standardní,
  • nadstandardní,
  • obstarávací.

Standard část 2 – interiéry pojednává a zařazuje jako součást standardní služby architekta pouze ty
realizace a rekonstrukce interiérů, u kterých z hlediska legislativy není nutné opatřit stavební povolení, a tím i zpracovat a projednat příslušnou projektovou dokumentaci. Tento typ služby architekt provede po dohodě s klientem odděleně zvlášť, buď částečně podle standardu části 1 – stavby, nebo jako nadstandardní službu podle části interiér.

Ke stažení Standard služeb architekta – interiéry