Záznam z jednání k problematice ÚSES a Zelená infrastruktura, které proběhlo 14. května 2015 v Brně.