Portrait

Funkce

členka PS Památková péče

Kontakt

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
+420 296 528 320
[email protected]