Portrait

Funkce

člen PS Vzdělávání

Bio

Narodil se v roce 1964 ve Zlíně. Studoval architekturu na FA VUT v Brně (1982 - 1987), absolvoval stáž na TU Delft (1986), postgraduální studium na AVU v Praze (1987 - 1989). Pracoval v atelieru 2 Stavoprojektu v Liberci (1987 - 1990), v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži (1990 - 1992) . Má vlastní architektonickou kancelář RKAW (1993 - dosud). Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP (1996 - 2007), vede atelier na FA ČVUT (2007 - dosud). Předsedal Akademickému senátu VŠUP (2004 - 2005). Byl členem správní rady NČA (2003 - 2013), správní radě předsedal (2012), je členem představenstva ČKA (2013). Jeho habilitační přednáška měla název Otázky - ty správné, žádné zbytečné (2005). Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné (1982 - dosud).

Pozice

  • 04/2013 člen představenstva ČKA
  • 08/2013 člen PS Vzdělávání
  • 04/2011 člen PS Územní plánování, urbanismus a krajina

Kontakt

doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Dr. Zikmunda Wintra 16
160 00 Praha 6

(+420) 603 108 869
RKAW s.r.o.
[email protected]
www.rkaw.cz