Pracovní skupina Zahraniční aktivity ČKA.


Záznamy ze schůzek, kterých se zúčastnili členové PS nebo skupinou delegovaní zástupci.

  • Jednání Evropské sítě příslušných orgánů v architektuře (ENACA), 4. listopadu v Praze
    Zápis z jednání  >>

Zahraniční cesty