Portrait

Funkce

Dozorčí rada ČKA
Autorizační rada ČKA
autorizace; databáze ČKA

Bio

Pracuje v Kanceláři České komory architektů od září roku 1994. Vede agendu Dozorčí rady a Autorizační rady, spravuje databázi ČKA a vede kompletní agendu týkající se zkoušek odborné způsobilosti a registraci nových členů.

Kontakt

Milena Ondráková

(+420) 608 976 912
(+420) 273 167 483
milena.ondrakova@cka.cz