Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

Složení PS

Předseda: Ivan Plicka
Členové: Pavel Hnilička, Jaroslav Šafer, Pavel Martinek, Radek Kolařík, Milan Svoboda, Petr Velička, Patrik Hoffman, Jan Kasl

Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu. 

 

 

Ivan Plicka

Ivan Plicka
předseda Grémia České ceny za architekturu

Jan Kasl

Jan Kasl
člen Grémia České ceny za architekturu

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen Grémia České ceny za architekturu

Milan Svoboda

Milan Svoboda
člen Grémia České ceny za architekturu

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen Grémia České ceny za architekturu

Pavel Martinek

Pavel Martinek
člen Grémia České ceny za architekturu

Pavel Hnilička

Pavel Hnilička
člen Grémia České ceny za architekturu

Petr Velička

Petr Velička
člen Grémia České ceny za architekturu

Patrik Hoffman

Patrik Hoffman
člen Grémia České ceny za architekturu