Definuje standardní výkony a obvyklý rozsah a jednotlivé etapy výkonu profese architekta a pracuje na stanovení a definování Honoráře za práci architekta v návaznosti na jednotlivé etapy a fáze práce autorizovaného architekta. Připravila Kalkulačku, jejíž součástí jsou i nově připravené obsahy jednotlivých výkonových fází.

Složení PS

Předseda: Ivan Plicka
Členové: Jaroslav Šafer, Pavel Rada, Aleš Marek, Pavel Martinek

Koordinace: Daniela Rybková, kontakt: daniela.rybkova@cka.cz

------------------------------

Program pro stanoveni hodnoty projektových prací >> 

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >> 

-------------------------------

Ivan Plicka

Ivan Plicka
předseda pracovní skupiny ČKA

Aleš Marek

Aleš Marek
člen pracovní skupiny ČKA

Pavel Rada

Pavel Rada
člen pracovní skupiny ČKA

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen pracovní skupiny ČKA

Pavel Martinek

Pavel Martinek
člen pracovní skupiny ČKA