Vzdělávací program Fórum krajinářské architektury České komory architektů (ČKA), vznikl na základě rostoucí poptávky o přednášky a diskuse v rámci mezioborové vzájemnosti a sounáležitosti.

Co měsíc, to jiné téma

První přednáškový den s řízenou panelovou diskusí, se na konci března zaměří na problematiku dotačních titulů vypsaných v rámci OPŽP a MŽP.

Ačkoliv je struktura Fóra krajinářské architektury připravena v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných architektů ČKA, přednáškový cyklus mohou navštívit i ostatní zájemci, kterých se témata profesně dotýkají: zaměstnanci státní správy, projektanti či realizátoři krajinářských i pozemních staveb. Studentům je vstup v případě dostatečné kapacity umožněn.

Harmonogram Fóra krajinářské architektury 2017

24. 3. 2017      Dotační možnosti  MŽP a OPŽP

12. 5. 2017      Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství

21. 6. 2017      Místo územních systémů ekologické stability v zelené infrastruktuře krajiny

V druhé půli roku jsou připravována další témata:

15. 9. 2017      Spolupráce krajinářských architektů a architektů,

12. 10. 2017    Krajinářská architektura v územním plánování

24. 11. 2017    Hospodaření s vodou v krajině městské i volné