Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu z.s. vyzývá k přihlášení vašich projektů na výstavě – ať už jste autory, investory či realizátory. Chceme představit  kvalitní českou krajinářskou architekturu v co největší šíři. Hledáme díla, která se vyznačují citem a ohledem k místu, komunitě a krajině.

Předpokládáme, že mezi přihlášenými díly se objeví parky, náměstí, veřejná prostranství či jiná urbanistická díla, úpravy části volné krajiny, výtvarné instalace v krajině či zajímavá inženýrská díla zvláště citlivá ke krajině. Ve výjimečném případě se nemusí jednat o klasickou realizaci, ale o společenskou či výtvarnou akci vysoké úrovně, která má pozitivní vliv na vztah obyvatel k místu, kde žijí. Uvedená díla by neměla být realizována dříve než před 5 lety. Hlásit se mohou jak členové tak nečlenové SZKT.

Velmi uvítáme také vaše náměty a upozornění na díla, která sice nejsou vaší prací, ale domníváte se, že stojí za
pozornost. Pro ujasnění uvádíme, že autorem díla krajinářské architektury nemusí být krajinářský architekt.
Výstavu V4 2015 má v SZKT na starosti Sekce krajinářských architektů. Garantkou výstavy je krajinářská
architektka Ing. Klára Salzmann, Ph.D.. 

Podrobné informace, včetně termínů naleznete zde

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ DO KANCELÁŘE SZKT: 15. ZÁŘÍ 2015