Zápis z jednání dne 18. listopadu 2015 >>

Zápis z jednání dne 27. října 2015 >>

Zápis z jednání dne 19. května 2015 >>

Zápis společná schůzka PS Urbanismus a PS Krajinářská architektura 11. 2. 2015 >>