Pracovní skupina se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Těžiště své činnosti spatřuje v uplatňování urbanistických principů, urbanistických zásad a urbanistické koncepce při pořizování a řešení územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Spektrum AO zastoupených v pracovní skupině umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinnou ekologii. V gesci PS je nově i téma architektů měst.

Složení PS

------------------------------------------------------------------------------

Městský architekt >>

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >> 

--------------------------------------------------------------------------------

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen pracovní skupiny ČKA

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen pracovní skupiny ČKA

Milan Košař

Milan Košař
předseda pracovní skupiny ČKA

Vladimír Mackovič

Vladimír Mackovič
člen pracovní skupiny ČKA

Ivan Plicka

Ivan Plicka
člen pracovní skupiny ČKA

Vlasta Poláčková
členka pracovní skupiny ČKA

Vojtěch Mencl

Vojtěch Mencl
člen pracovní skupiny ČKA

Hana Zachová

Hana Zachová
člen pracovní skupiny ČKA

Václav Zůna

Václav Zůna
člen pracovní skupiny ČKA

Stašek Žerava

Stašek Žerava
člen pracovní skupiny ČKA