Jednání v Ustroni v roce 2012 se zaměřilo na smlouvy mezi architektem a klientem ve všech jejich podobách a souvislostech.


VIII. mezinárodní konference komor architektů zemí střední a východní Evropy Ustroń 17 - 18. února 2012

Letošní konference v Ustroni se zaměřila na smlouvy mezi architektem a klientem ve všech jejich podobách a souvislostech. Účastnili se ji zástupci komor architektů z Polska, Česka (Barbara Potysz), Slovenska (Ján Kukuĺa), Maďarska (László Mikó, Beleznay Éva), Běloruska (Karako Victor, Potaev Georgie), Litvy (Čepurna Dainius, Skačkauskienė Giedrė Ratkutė)  a poprvé i z Rumunska (Tiganas Serban, Gaivoronski Vlad). Nedostavil se vyjímečně nikdo z Estonska a Lotyšska. Jednotliví účastníci stručně popsali aktuální praxi, problémy a cíle ve svých zemích.

Shodli se na tom, že obsah a ucelenost smluv jsou velmi důležité pro:

-        „sustainability“ – udržitelnost staveb. Architekt musí sledovat a kontrolovat celý proces realizace stavby od začátku až do konce, dílčí řešení, a tím i dílčí smlouvy, způsobují vady nebo přinejmenším značné nedostatky ve výsledné kvalitě stavby.

-       Vzdělávání – vzory smluv nejen s klienty, ale i s kooperanty mají nezanedbatelný význam pro edukaci nastávajících architektů i společnosti

-       Obraz architektů a architektury ve společnosti.

Účastnici prezentovali své zkušenosti, resp. zkušenosti členů svých komor – praktické zkušenosti se ukázaly vesměs obdobné, zejména u smluv s veřejnými objednateli, kde městské či obecní úřady zpravidla mají svými právníky vypracované smlouvy na dodávky zboží, jichž se křečovitě drží, přičemž jsou vesměs pro vztah mezi klientem a architektem málo použitelné (objevují se body typu „dílo bude zhotoveno v první jakostní třídě“ na straně jedné, a požadavky „zhotovitel se vzdává veškerých autorských práv“ na straně druhé).

Jako praktická se ukázala zkušenost slovenských architektů, kteří vzorovou interaktivní smlouvu umístili přímo na webové stránky Komory, navíc je přímo propojena s výpočtem honoráře architekta.

Barbara Potysz

Ustron_2012

Ustron_2012 Foto: arch. Barbara Potysz