Central European Region Architects's Chambers Meeting


Česká komora architektů uspořádala ve dnech 15. a 16. února 2018 již čtvrté setkání iniciativy středoevropských architektonických komor. Tématem letošního jednání uskutečněného v konferenčním sále Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně byla politika architektury.

Vedle zástupců architektonických komor visegrádské čtyřky -  České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, se jednání účastnili také hosté zastupující estonskou komoru architektů a rakouskou nadaci architektů. Doplnili je delegáti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury, do jejichž agendy spadá i naplňování politiky architektury. Účastníci dvoudenního setkání si vyměnili informace o stavu v dané oblasti ve svých zemích, ale v přehledu i v rámci celé Evropy, a následně diskutovali své praktické zkušenosti. Tématem rozhovoru byla i v lednu přijatá davoská deklarace evropských ministrů kultury.

J. Smutný: Architectural Policies Developments Across Europe

J. Smutný: Architectural Policy in the Czech Republic

R. Vodný, J. Morkus (Ministry of Regional Development of the Czech Republic): Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic

J. Tóbiková (Ministry of the Environment of the Czech Republic): Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic and the Ministry of the Environment

B. Feller: Architectural policy - The situation in Austria

K. Koov: Architecture Policies - Estonian Case

O. Miháliková: Architektonická politika Slovenska

B. Czarakcziew, K.Chwalibóg: Polish Architectural Policy and the position of Chamber of Architects in Poland

B. Bachmann: The National Architecture Policy (of Hungary)