Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Autorizační řízení upravuje Autorizační řád ČKA. Nový Autorizační řád byl schválen dne 29. prosince 2014. Ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Karla Šlechtová jmenovala dne 9. 5. 2016 s účinností od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2019 novou Autorizační radu.

Členové rady:

  • Akad. arch. Irena Falkum, zástupce MK ČR;
  • Ing. Jakub Chvojka, zástupce ČKA pro obor krajinářská architektura;
  • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce ČKA pro obor architektura;
  • Ing. arch. Martin Tunka, CSc., zástupce MMR ČR;
  • Ing. Pavel Štěpán, zástupce ČKAIT;
  • Ing. Jiří Klápště, zástupce MŽP;
  • Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce ČKA pro obor územní plánování 

 

Dotazy k Autorizační radě ČKA posílejte Mileně Ondrákové >>