Portrait

Funkce

členka dozorčí rady ČKA
zvolena v roce 2017 za region Praha

Pozice

  • 04/2014 členka DR ČKA

Kontakt

Ing. arch. Lucie Chytilová
Římská 34
12000 Praha 2
739 415 901
kontakt@cityupgrade.cz
http://www.cityupgrade.cz