Výnosy, náklady a další finanční informace včetně komentáře za rok 2010.


Zpráva o hospodaření ČKA za rok 2010 >>