• Valná hromada ČKA 2009

  XVI. valná hromada České komory architektů se uskuteční v sobotu 16. května 2009. Místo: Velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1.

 • Valná hromada ČKA 2008

  18. – 20. dubna 2008 se uskuteční v Olomouci Valná hromada České komory architektů 2008.

 • Valná hromada ČKA 2007

  V Hradci Králové se ve dnech 27.–29. 4. 2007 konalo zasedání valné hromady ČKA. V pátek proběhla diskuse na aktuální témata týkající se profese architekta, společenský večer spojený s přednáškou prof. Matúše Dully o slovenské architektuře a raut. Hlavní jednání valné hromady se uskutečnilo v sobotu a bylo zakončeno diskusí. Zájemci mohli v neděli zhlédnout při komentované prohlídce jedinečnou moderní architekturu tohoto východočeského města.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2006

  znění usnesení si můžete stáhnout zde v pdf formátu.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2005

  VH schválila oddělit platbu příspěvků od platby pojistného. Od příštího roku budou autorizovaní architekti platit příspěvky ve výši 6 000 Kč, a základní pojistné (pokud Komoře neoznámí, že o něj nemají zajem) dle aktuální rámcové pojistné smlouvy. Pojistné v ppříštím roce bude činit pravděpodobně 1140 Kč.

 • Usneseni valné hromady ČKA 2004

  XI. VH ČKA schválila novely všech profesních řádů ČKA (v souvislosti se vstupem do EU) a nově zvolila všechny představitele do všech orgánů ČKA. Poprvé byl touto VH schvalován rozpočet ČKA.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2003

  VH konaná v Brně dne 12. dubna 2003.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2002
 • Usnesení valné hromady ČKA 2001