XXI. valná hromada se konala 26. dubna 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.


 

Prezentace pracovních skupin ČKA: 

 

Materiály, informace

  • Termín konání:  26. dubna 2014
  • Místo konání:  ČVUT - Fakulta architektury, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

VYJÁDŘENÍ ČKA K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY ČKA 2014

 

Dne 25. dubna 2014 proběhl doprovodný program:

  • Prohlídka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) a hrubé stavby Informačního centra, kterou vedl doc. Ing. arch. Roman Koucký, ředitel Sekce plánování města
  • Neformální setkání před Valnou hromadou, (A)VOID Floating Gallery na Rašínově nábřeží.

 

VH14_3