XXVIII. valná hromada České komory architektů


Aktuálně

V sobotu 17. dubna 2021 proběhla za přísných hygienických podmínek valná hromada ČKA.

vh2021 3

vh2021 4

vh2021 5

vh2021 1

vh2021 7

vh2021 8

vh2021 2

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 17. dubna 2021, 9:30 hod.
Místo konání: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a na maximální zajištění bezpečnosti všech účastníků jsme přijali následující opatření:

  • Každý účastník předloží při registraci potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 4 SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny. Testování bude také přímo na místě konání. Budete-li  chtít této možnosti využít, prosíme Vás, abyste se dostavili v dostatečném předstihu - testování zahájíme od 8:00 hodin.
  • Namísto testu se lze prokázat potvrzením o očkování anebo o prodělání nemoci SARS CoV-2 v posledních 3 měsících.
  • Všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu konání a ve všech prostorách zakrytá ústa a nos respirátorem s filtrační účinností minimálně FFP2 nebo KN95.
  • Účastníci budou usazeni tak, aby byl zajištěn minimální rozestup 2 metry.