XXVI. valná hromada České komory architektů


95 XXV. Valná hromada ČKA © Michal Pick 2018

Aktuálně

 

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 13. dubna 2019, 9:30 hod.
Místo konání: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno

Upozorňujeme, že v tištěné verzi podkladů pro valnou hromadu, která byla k dispozici účastníkům valné hromady, byla tisková chyba na straně 69 (v části „účetní závěrka a zpráva auditora“). Správný text účetní závěrky je tento. Za chybu se omlouváme.