XXVI. valná hromada České komory architektů


95 XXV. Valná hromada ČKA © Michal Pick 2018

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 13. dubna 2019, 9:30 hod.
Místo konání: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno