Na XXVIII. valné hromadě České komory architektů konané dne 17. dubna 2021 v Praze byli zvoleni do orgánů České komory architektů na tříleté funkční období níže uvedení architekti.

Představenstvo ČKA:
Ing. arch. Jan Kasl
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
Ing. arch. Pavel Martínek
Ing. Ondřej Remeš

Dozorčí rada ČKA:
Ing. arch. Miroslav Holubec
Ing. arch. Josef Patrný
Dipl. Ing. Mirko Lev
Ing. arch. Jana Janíková (dvouleté funkční období)

Stavovský soud ČKA:
Ing. arch. MgA. David Mateásko
Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA
M. A. Martin Kloda

Protokol VH 2021 o volbách do orgánů ČKA