Podmínky Polské komory architektů k výkonu povolání architekta v Polsku


Architekti, kteří chtějí vykonávat svoji profesi v Polsku, se musí zaregistrovat u Komory archtiektů v příslušném kraji tzn. absolvovat ověřovací proces, řízený Národní komorou architektů, která také uděluje licenci.

Podrobněji jsou náležitosti rozepsány v následujícím dokumentu - str.1, str. 2 (v angličtině)

Více informací na www.izbaarchitektow.pl

V březnu 2013 nahlášena změna adresy kanceláře IARP:

Izba Architektów RP, Stawki 2A, 00-193 Warszawa

tel. 22 827 85 14, 22 829 83 45, fax. 22 827 62 42

email: izba@izbaarchitektow.pl, www.izbaarchitektow.pl