Dne 16. března 2012 se v Praze 7 konala valná hromada SKA IFLA CZ.


Valné hromadě předcházel seminář Vodohospodářská opatření v krajině a ve městech ČR a zahraničí. Informace o semináří ZDE.

VALNÁ HROMADA SKA IFLA CZ

13.00-15.00 VALNÁ HROMADA
PROGRAM
1) Prezence
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti za rok 2011
4) Plán činnosti na rok 2012
5) Různé, diskuze:
• rozsah, obsah a zodpovědnost autorského a technického dozoru
• současné tendence v oblasti územního plánovaní
• konference AUUP v květnu
• odborné zájezdy, workshopy (Evropa, ČR, SR)
• spolupráce s ČKA
• program vzdělávání /stav, směr... /
• tematické členění akcí- navázaní na staré a osvědčené
• bližší spolupráce s krajinnými inženýry
6) Usnesení
7) Závěr

Členové rady sekce:
Ing. Jana Kohlová, předsedkyně rady sekce, Ing. Samuel Burian, místopředseda rady sekce, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Klára Salzmann, Ph.D., delegátka IFLA, Ing. akad. Arch. Martin Stránský

Informace na webu SZKT

Pořadatel: SZKT - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení

Místo konání: Praha, Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7