Národní rada Výborů pro registraci architektů, Washington, USA

 • Protokol o výkonu profesní praxe mezi NCARB a ČKA (cz)

  Protokol o dohledu nad výkonem odborné praxe českých architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v USA a amerických architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v České republice.

 • Protocol for practice in a host nation (eng)
 • Komentář k protokolu mezi NCARB a ČKA

  Česká komora architektů ("ČKA") a Národní rada Výborů pro registraci architektů ("NCARB") vyjadřují souhlas s přijetím následujícího Protokolu o dohledu nad výkonem odborné praxe českých architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v USA a amerických architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v České republice.

 • Protokol po roce platnosti

  Začátkem května přijela do Prahy delegace nejvyšších představitelů NCARB - zastřešující organizace architektů USA, aby zhodnotila právě uplynulý rok od podepsaní Protokolu o výkonu profese architekta v hostitelské zemi mezi ČR a USA.

 • Protokol o výkonu profesní praxe mezi NCARB a ČKA - formuláře k registraci

  Čeští architekti ucházející se o práci v USA se musí registrovat u ČKA. Registrační poplatek činí 500 Kč a je možno ho uhradit přímo v Kanceláři ČKA.