V pátek 24. února 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání architektonických komor a spolku visegrádské čtyřky. Letošního pracovního jednání se jako hosté zúčastnili také zástupci Německa a Estonska. Setkání se stejně jako v minulých letech konalo v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně. Pracovní jednání připravila Pracovní skupina ČKA pro zahraniční aktivity a Kancelář ČKA.


AAADSC06412

Zástupci komor z regionu V4 se sešli, aby si vyměnili aktuální informace o činnosti jednotlivých organizací za poslední rok. V letošním roce se jako hosté jednání poprvé zúčastnili také reprezentanti Německa a Estonska. Za statutární město Brno pozvání přijal náměstek primátora Martin Ander, jehož agendou je rozvoj města se zaměřením na územní plánování. Za ČKA se jednání zúčastnil místopředseda ČKA a předseda PS Zahraniční aktivity Jaroslav Šafer, členové PS ZA Pavel Martinek a Dalibor Borák a sekretář ČKA Marie Špačková. K jednotlivým tématům byli přizváni členové PS soutěže Michal Fišer, PS standardy a honoráře Pavel Rada a za PS vzdělávání Lenka Burgerová.

Maďarská komora jako zástupce vyslala Andráse Bordáse, za Polskou komoru přijel Borys Czarakcziew. Jako zástupce Spolku polských architektů se jednání zúčastnil Pawel Kobylańsky. Slovenskou komoru architektů na jednání reprezentoval její prezident Imrich Pleidel, dále pak Olga Miháľiková a Kornel Kobák. Jako hosté se jednání zúčastnil místopředseda Německé komory architektů Ralf Niebergall a z Estonské komory přijel Indrek Näkk.

Na začátku jednání se krátce sešly pouze země regionu visegrádské čtyřky, aby prodiskutovaly současné postavení svých států v Evropské unii. Na základě rozsáhlé diskuse se účastnické komory dohodly, že hlavním cílem setkávání je výměna informací a předávání zkušeností zemí s podobným zázemím.

V dalším bloku jednání se probíraly aktuální témata, těmi jsou architektonické soutěže, standardy, legislativa a honoráře. Česká komora architektů se pochlubila vysokým počtem architektonických soutěží vyhlášených v roce 2016, kterých bylo celkem 54, což je v historii Komory rekordní počet. Dále byla představena aktuální podoba Programu pro stanovení hodnoty projektových prací (tzv. kalkulačce), ve kterém byla realizována řada změn a aktualizací. Nechyběly ani informace ohledně aktuálních změn a úprav v legislativě přítomných zemí. Jedním z témat k diskusi byly také německé honoráře HOAI, za německou komoru o jejich aktuálním stavu informoval Ralf Niebergall.

Závěrečný blok byl zaměřen na mimouniverzitní architektonické vzdělávání, za českou stranu situaci zhodnotila členka PS vzdělávání Lenka Burgerová, která je mimo jiné radní pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru v Praze 7. Informovala o aktuální situaci týkající se České republiky. Adrás Bordás z maďarské komory představil prezentaci o maďarském mimouniverzitním vzdělávání a Borys Czarakcziew informoval o připravované konferenci Polské komory architektů, která se bude konat v dubnu 2017 v Katovicích a jejímž hlavním tématem je právě architektonické vzdělávání.

Během schůzky bylo možné si v prostorách Metodického centra moderní architektury prohlédnout výstavu oceněných staveb v 1. ročníku České ceny za architekturu 2016 a bylo možné se zde seznámit i s materiály souvisejícími s mimouniverzitním vzděláváním v České republice.

Tereza Michalová, sekretář PS Zahraniční aktivity