Co nás zajímá, o co usilujeme.

 • Participace

  Možnosti vzdělávání nearchitektů i architektů aneb jak udržet v zapojování veřejnosti pořádek.

 • Politika architektury
 • Architektura pro komunální politiku

  Česká komora architektů (ČKA) soustavně upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí v prioritách většiny zastupitelů. Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha.

 • Úvaha

  Úvaha na téma „Jak architektura může napomoci restrukturalizaci ekonomiky a jak tato výzva promění vnímání architektury pro společnost, ale i pro architekty samotné - jak v ČR, tak globálně.“

 • Městský architekt

  Role městského architekta při vzniku, rozvoji a správě sídla

 • Zajímavé weby k tématu Udržitelnost

  V textu níže naleznete tipy na zajímavé webové stránky k tématu Udržitelnost.

 • 7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu

  Česká komora architektů si je vědoma důležitosti udržitelnosti v přístupu k člověkem utvářenému prostředí. S vědomím této potřeby sestavila 7 základních tezí, jež popisují možnosti a úkoly, které lidskou společnost v tématu udržitelnosti čekají a které se úzce týkají profese architekta.

 • POMOC PONIČENÝM OBCÍM/ SPECIÁLNÍ WEB NA POMOC POSTIŽENÝM TORNÁDEM
 • Ke krajině, krajinnému plánování a zeleno-modré infrastruktuře
 • Teze ČKA k volbám do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2021

  Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje v souvislosti s nadcházejícími sněmovními volbami na důležitost kvalitního prostředí pro život a význam udržitelného rozvoje. Přináší proto zásadní témata důležitá pro zodpovědnou správu státu s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.