Co nás zajímá, o co usilujeme.

 • Participace

  Možnosti vzdělávání nearchitektů i architektů aneb jak udržet v zapojování veřejnosti pořádek.

 • Politika architektury
 • Architektura pro komunální politiku

  Česká komora architektů (ČKA) soustavně upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí v prioritách většiny zastupitelů. Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha.

 • Městský architekt - mít či nemít

  Role městského architekta při vzniku, rozvoji a správě sídla

 • Úvaha

  Úvaha na téma „Jak architektura může napomoci restrukturalizaci ekonomiky a jak tato výzva promění vnímání architektury pro společnost, ale i pro architekty samotné - jak v ČR, tak globálně.“