Ministerstvo pro místní rozvoj přeložilo do češtiny na základě doporučení ČKA vybrané dokumenty Politik architektury některých evropských zemí.


Vybrané pasáže z jednotlivých dokumentů byly přetiskovány v Bulletinu ČKA. 

Architektura a udržitelnost - Deklarace a politika Evropské rady architektů (ACE - Evropská rada architektů) (článek z Bulletinu 4/2010 ke stažení zde)

Finská politika architektury - Vládní program politiky architektury (článek z Bulletinu 1/2011 ke stažení zde)

Akční program prostorového plánování a kultury v Holandsku (článek z Bulletinu 2/2011 ke stažení zde)

Státní politika architektury v Irsku (článek z Bulletinu 3/2011 ke stažení zde)

Zpráva o stavební kultuře v Německu - Výchozí situace a doporučení (článek z Bulletinu 3/2012 ke stažení zde)

Architecture.now - Norská politika architektury (článek z Bulletinu 1/2012 ke stažení zde)

Architektura a politika - Švédská politika architektury (článek z Bulletinu 2/2012 ke stažení zde)

 

Níže naleznete evropské politiky architektury ke stažení v .pdf:

Belgie - Guide de l’Architecte 

Dánsko - A Nation of Architecture Denmark Settings For Life And Growth 

Estonsko - The Architectural Policy of Estonia (2002) 

Finsko – Finnish Architectural Policy (1997) 

Francie - Stratégie National pour l'Architecture (2015) 

Francie - Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique (2017)

Chorvatsko - National Guidelines For Quality And Culture Of Building

Itálie - Legge-Quadro Sulla Qualità Architettonica (2009)

Irsko - Government Policy on Architecture 2009 – 2015

Lotyšsko - Architecture Policy Guidelines (2009)

Lucembursko - Pour une politique architecturale (2004)

Německo - Status Report on Building Culture in Germany. Initial Situation and Recommendations; German Ministry for Transport (2001)

Německo - Baukultur report 2014/15 Built Living Spaces of the Future – Focus City

Nizozemsko - Shaping the Netherlands 2001-2004 

Nizozemsko - Architecture and Belvedere Policy (2008)

Norsko - Architecture.now. Norwegian Architectural Policy

Polsko - Polish Architectural Policy

Portugalsko - National Policy on Architecture and Landscape 

Rakousko - 3rd Austrian Building Culture Report

Rakousko - Austrian Federal Guidelines for Building Culture

Slovinsko – Architecture For The People

Švédsko - Architecture and Politics An architectural policy for Sweden, 2010–2015

Švédsko - Policy for Designed Living Environment 2018 

Švýcarsko - Davos Declaration in French, English, German and Italian

Švýcarsko - Swiss Baukultur policy (in French) 

Turecko - Towards and Architectural Policy for Turkey (2007)

Velká Británie - A Policy on Architecture for Scotland (2001)

Velká Británie - Building our Legacy: Statement on Scotland’s Architecture Policy (2007)

Velká Británie - Better Public Buildings: A proud legacy for the Future

Velká Británie – Wales - Technical Advice Note 12: Design (2016)

Velká Británie - Architecture and the Built Environment for Northern Ireland (2006)