Česká komora architektů děkuje všem svým členům, kteří nabízí pomoc při obnově obcí postižených tornádem. Díky panu architektu Jiřímu Lvovi, který loni podobnou aktivitu inicioval v Austrálii pro oběti ničivých požárů, spouštíme web architektiprobono.cz. Na web můžete vložit svoji nabídku architektonické pomoci lidem, které postihlo tornádo, stejně jako poptávku po službách, pokud patříte mezi zasažené.

Státní fond podpory investic vyhlásil program Živel podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., na obnovu obydlí. Lidé z postižených obcí mohou od 3. 7. 2021 žádat vlastníci zničených obydlí anebo společenství vlastníků jednotek o nevratnou dotaci nebo o úvěr. Dotaci lze poskytnout do výše 2 000 000 Kč na opravu obydlí nebo nové obydlí. V případě bytového domu lze poskytnout dotaci na každý byt v bytovém domě do výše 2 000 000 Kč. V případě nové výstavby je možné vyplatit zálohu na úhradu demolice, projektové dokumentace a rozpočtu, a to do výše 500 tis. Kč.