Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků. Přihlášky do 22. 5. 2014.


CVUT_logo

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků (profesorů nebo docentů, popř. odborných asistentů *) :

1) Ústavu stavitelství I (Ú 15123)

2) Ústavu průmyslového designu (Ú 15150)

3) Ústavu výtvarné tvorby (Ú 15111) s výukou VT pro všechny obory FA.

Nástup: ad 1) od 1. 7. 2014, ad 2) a 3) od 1. 9. 2014.

 

Požadavky:

- magisterské VŠ vzdělání v oboru

- jmenování profesorem nebo docentem v oboru (*u uchazeče bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení po nástupu)

- řídící a organizační schopnosti
- min. 5 let odborné praxe v oboru, profesionální kvality

- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka  

- občanská bezúhonnost, předpoklady pro výkon funkce dle zákona 451/1991 Sb.


Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

- písemně zpracovanou představu o koncepci rozvoje ústavu
- strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti
- ukázky několika stěžejních prací
- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
- kopii výpisu z trestního rejstříku.

Doklady dle zákona 451/1991 Sb. předloží vyzvaní uchazeči v průběhu výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno v celostátním vydání MF Dnes v úterý 22. 4. 2014.

Posledním dnem pro zaslání přihlášek je čtvrtek 22. 5. 2014.

http://www.fa.cvut.cz