Prezentace projektu Jaromir, zabývající se využitím alternativních zdrojů energie v historických budovách.


Datum: 2. února 2015
Místo: Nizozemská ambasáda, Praha 6
Účastníci: Pieter van der Ploeg and Sidoeri Dekker (Alliander NV), Birgit Dulski (Neyenrode Business Universiteit), Tomás Matuška (Faculty of Mechanical Engineering, CVUT), Tomás Voříšek (SEVEn), Petr Wollner (Archdiocese of Prague), Marie Špačková and Kateřina Folprechtová (Czech Chamber of Architects), Milota Siderová (reSITE), Marta Vojtova (Dutch embassy in Prague).

Dne 2. února byl účastníkům prezentován projekt Jaromir, zabývající se využitím alternativních zdrojů energie v historických budovách. Akce  se konala pod záštitou Nizozemské ambasády v Praze.

zamek

Cílem je najít podobné projekty v ostatních zemích, konzultovat pro a proti, vyměnit si zkušenosti, nastartovat podobný projekt například zde v Praze, především pak vytvořit mezinárodní síť ve vztahu k historickým budovám a energetické udržitelnosti. Projekt je součástí programu EIP – European Innovation Partnerships.

Zástupce nizozemské energetické společnosti Alliander N. V. společně se zástupkyní Business Univerzity Nyenrode hledají partnery v projektu zacíleného na zvýšení udržitelného využívání energie v historických centrech měst, aniž by to poškodilo historickou nebo kulturní hodnotu místa.

Pilotní projekt, jenž obrací historické jádro města na udržitelnou oblast, probíhá v holandském středověkém městě Zutphen. Účelem projektu je snaha vytápět středověký kostel a zvýšit tak jeho použitelnost.

Zapojením majitelů okolních (povětšinou historických) budov do místně vlastněného energetického systému, vytváří obchodní model, který účelně uspoří náklady a pomůže dobré věci. Mezi metody k prověření patří: dálkové vytápění, přebytečné teplo z průmyslu, solární energie a využití proudění vzduchu.
Proveditelnost tohoto typu projektu je vysoce ovlivněna zapojením veřejných a místních autorit.

Ústav techniky prostředí, strojní fakulty ČVUT a poradenská společnost SEVEn prošetřovali podobný projekt v Praze. Zatímco teplo do (pravé) východní části Prahy je dopravováno z elektrárny Mělník, chráněné centrum města (UNESCO) je zateplováno místním systémem. Mnoho projektů udržitelnosti bylo realizováno v okolí ochranné zóny historického centra UNESCO.
Přestože existují technické možnosti, např. tepelné čerpadlo s využitím vody Vltavy, z ekonomických důvodů (díky velmi vysokým cenám Povodí Vltavy) je projekt pro mnoho historických budov poblíž řeky nerealizovatelný. Striktní regulace PV a požadavky NPÚ nedovolují provést tento účelný projekt. Přitom prodloužením existujícího potrubí v již fungujících tunelech by několik rozsáhlých veřejných budov zapojilo do existujícího systému vyhřívání pomocí tepelných čerpadel s využitím vltavské vody.

Birgit Dulski prezentovala na více holandských případech, jak lze zvýšit udržitelnost historických budov bez snížení jejich kulturní hodnoty. Díky ekonomické krizi pohled veřejnosti směřoval na již realizované objekty, než na stavbu nových a krom jejich využití řešila jejich náklady na provoz. Je nutno podotknout, že mezi nizozemci je zvýšená touha žít, pracovat a pobývat v historickém prostředí a v centru měst. V ČR je trend řešit bydlení individuálně, v rodinných domech za hranicemi měst.

Odpovědnost za holandské kulturní dědictví bylo nedávno převedeno z národní na regionální úroveň; ze státu na městské úřady. To zapříčinilo různorodost místních legislativ. Města s výrazně „mladšími“ stavbami mají jiné priority než úřady měst s historií několika tisíciletí. Je nutné pak při rozhodování v rámci města pečlivě vysvětlit příčiny rozdílné legislativy s ostatními a vysvětlit výsledné priority. Z toho vyplývá nutnost spolupráce mezi dotčenými stranami v rámci města/organizace, mezi státními úřady a obchodníky a mezi městskými úřady.

statek

Hlavním partnerem za ČR byl zvolen Tomáš Matuška (ČVUT), který zorganizuje v březnu 2015 jednání s magistrátem hl. m. Prahy (kteří se z únorového jednání na NL ambasádě omluvili) a předá informace o projektu dalším zájemcům. Holandští zástupci mají sjednanou prezentaci projektu v dalších evropských městech (Dubrovnik,..) Výsledky z jednotlivých jednání se předají na březnovém jednání v Praze.

ČKA nabídla spolupráci v rámci svých pracovních skupin; šíření povědomí o projektu a to i v rámci Evropské rady architektů (ACE).

V případě zájmu, či pokud jste partnerem v podobném projektu zde v ČR, kontaktujte Kateřinu Folprechtovou, katerina.folprechtova@cka.cc nebo přímo jednoho z představitelů projektu Pietra van der Ploega, pieter.van.der.ploeg@alliander.com

Přílohy, prezentace (v angličtině) :