Vážení členové ČKA, 

dovolujeme si Vás informovat, že Česká komora architektů od května 2017 změnila bankovní dům a tudíž se mění i číslo Vámi používaného bankovního účtu.

Původní účet Komory vedený u České spořitelny zůstává dočasně v platnosti (pouze pro příchozí platby). 

Členy ČKA si dovolujeme požádat, aby veškeré další platby (např. členských příspěvků, pojištění, semináře atd.) zasílali již pouze na nové číslo účtu vedené u Československé obchodní banky a prosíme věnujte také pozornost správným variabilním a specifickým symbolům.

Nové číslo účtu ČKA u ČSOB: 279316984/0300