V této sekci naleznete seznam akcí, kterým udělilo představenstvo ČKA záštitu.


Záštity udělené v roce 2022

ŽadatelNázev akce a stručná charakteristika

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Centrum/celovečerní přednáška a diskuze

Přednáška ze série o proměně stávajících městských struktur na udržitelnější. I historická centra měst se musí měnit a přizpůsobovat aktuálním výzvám. Je možné v centrech aplikovat šetrná řešení, jako je modro-zelená infrastruktura či obnovitelné zdroje energie? A jak vyvážit potřeby místních obyvatel i návštěvníků lokality? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 22. 11. 2022 (19 – 21 hod.) v Praze - v prostorách CAMP. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Satelity/celovečerní přednáška a diskuze

Přednáška ze série o proměně stávajících městských struktur na udržitelnější. Satelity rodinných domů za městem se stále rozrůstají. Jak zařídit, aby se již vybudované satelitní čtvrti dokázaly přizpůsobit změně klimatu? A jak v nich probudit komunitní život? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 18. 10. 2022 (19 – 21 hod.) v Praze - v prostorách CAMP. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Zažij udržitelnost/mezioborový workshop

Pětidenní mezioborový workshop pro 50 účastníků o udržitelné architektuře, zakončený ideovým návrhem poloveřejného prostoru v okolí domu Palaty v Praze spojený s jeho částečnou realizací. Projekt přináší možnost propojování oborů a navazování kontaktů mezi studenty/kami i odborníky/icemi z praxe. Výsledkem workshopu bude návrh, který bude zlepšovat okolí, ve kterém lidé žijí, a zároveň pomůže k venkovnímu zotavování pacientů, kteří žijí v domově. Vzdělávací přednášky pořádané v rámci workshopu budou otevřeny i veřejnosti a taktéž z nich bude poskytnut online záznam. Termín konání: 14. - 18. 9. 2022 v Praze - v prostorách CAMP, Fakulta Stavební ČVUT a okolí domu Palaty. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování, z.s.

Město dobré pro život/ konference

Na programu letošního podzimního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, které se vztahují ke kvalitě městské struktury a podmínkám, které město vytváří pro své obyvatele. Předmětem příspěvků budou i otázky bydlení a jeho forem, vybavenosti území a kvality veřejných prostranství.  Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 150 účastníků a proběhne v Pardubicích. Termín konání: 15. - 16. září 2022. Více informací.

Sdružení pro architekturu a rozvoj

Summit architektury a urbanismu/konference

Bude navazovat na dopolední Summit stavebního rozvoje. Pořádání pololetních summitů v Obecním domě má již několikaletou tradici a jejich moderátorkou je Michala Hergetová, která dříve dlouhodobě působila v České televizi. Mezi zvanými vystupujícími jsou přední architekti a další odborníci. Termín: 14. září 2022 (11.30 – 13.30 hod.) v Obecním domě v Praze. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Spolupráce/celovečerní přednáška a diskuze

Jak může mezioborová spolupráce pomoci při hledání nejlepších řešení pro udržitelné projekty? Přednáška představí možnosti zlepšení spolupráce na cestě za udržitelností v praxi, realizované příklady i checklist udržitelné architektury. Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Přednášející: Jana Pyšková (krajinářská architektka), Jan Waldhauser (krajinářský architekt), Kateřina Eklová a Karolína Barič (specialistky na udržitelnou architekturu), Rethink Architecture - architekt a specialista na participaci (bude potvrzeno). Termín konání: 14. září 2022 (19 – 21 hod). Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Strom pro život - život pro strom 2022 s podtitulem "Myšlenky současnosti, stíny budoucnosti"

Dvoudenní odborná arboristická konference, v letošním roce již 21. ročník, která se věnuje primárně problematice stromů v urbanizovaném prostředí, tj. ve městech, parcích a dalších veřejných městských prostorech. Letošní konference bude jiná než ty předchozí. Její autoři se rozhodli vyzkoušet nový formát inspirovaný úspěšnou německou konferencí Die Deutschen Baumpflegetage v Augsburgu. Souběžně s programem v hlavním přednáškovém sálu poběží po celé dva dny prezentace určené především stromolezcům a arboristům. Zástupci předních firem také objasní možnosti GIS. Cílem konference je seznámit účastníky, kteří jsou z řad úředníků státní správy i samosprávy, s novými poznatky v péči o stromy v urbanizovaném prostoru. Konference otevírá prostor pro důležitá mezioborová setkání a přináší nejen odborné přednášky se zaměřením na praktické využití a pozitivní příklady, novinky v oboru a jejich zapojení do praxe, ale i významnou společenskou událost. Termín konání: 8. – 9. září 2022 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Více informací.

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Náplavka – Okna do světa (architektury)/pohyblivý event

Pořádáno v rámci umístění Revitalizace pražských náplavek mezi 40-ti nejlepšími evropskými stavbami v prestižní přehlídce Mies van der Rohe Award 2022. V rámci eventu bude v Praze přítomná delegátka Mies van der Rohe Award. Event si klade za cíl zároveň ukázat společensko-kulturní podstatu projektu a jeho rozkročení mezi „everyday architecture“ a nadčasovým zapojením současné vrstvy do historického architektonického souboru Prahy. Termín konání: 28. května 2022, a to na třech místech: CAMP Praha, galerijní kobka 10 na Náplavce a na lodi Void Floating Gallery.

Communa s.r.o.

Místo pro život /srovnávací výzkum/

Výzkum, který monitoruje kvalitu života obyvatel a životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky. Veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Momentálně probíhá sběr dat a vyhodnocení, následovat bude příprava eventu a otevření datové výstavy dne 21. června 2022 (výstava bude přístupná v červenci a srpnu 2022). Na podzim se pak vyhlašuje vítěz kategorie „Odpovědná aktivita roku“. Výstava proběhne v Praze (konkrétní místo konání je aktuálně v jednání).

Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. arch. Adéla Chmelová (FA ČVUT), Ing. arch. Jan Šedo, Ing. arch. Roman Bukáček (Pojďme dělat město

Pojďme dělat město (nebo ves) III – Potenciál malého města /konference

Letošním tématem bude Komunální politika a stanovování priorit rozvoje. Opět se konference zaměří spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace nejen pro ty, kteří se chystají kandidovat na podzim v rámci komunálních voleb. Termín konání: 2. a 3. června 2022 v obci Líbeznice ve víceúčelovém sálu u fotbalového hřiště. Více informací.

Sdružení pro architekturu a rozvoj

 Summit architektury a urbanismu/ konference

Summit bude navazovat na dopolední Summit stavebního rozvoje, který budou pořádat ve spolupráci s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Pořádání pololetních summitů v Obecním domě má již několikaletou tradici a jejich moderátorkou je Michala Hergetová, která dříve dlouhodobě působila v České televizi. Mezi zvanými vystupujícími jsou představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, vedení Prahy, Brna a Ostravy, přední architekti a další odborníci. Summit se uskuteční 31. března 2022 od 12 do 14hod. v Obecním domě v Praze. Více informací.

Asociace developerů České republiky, agentura CzechInvest a Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2022/konference

Konference Brownfieldy představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se zde potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Letošní ročník je věnován průmyslovému developmentu na brownfieldech s důrazem na udržitelnost a kvalitu projektů i po stránce architektonické. Konference proběhne 16. června 2022 v Ostravě. Více informací.

Kruh z.s.

Dialogy 2022/ cyklus přednášek

Termín konání: 1. ledna - 31. prosince 2022
Místo konání: Praha - kino Světozor, CAMP IPR, kino Přítomnost nebo v případě nutnosti live stream na FB. Více informací.

Kruh z.s.

Den architektury 2022/ festival

Termín konání: 1. ledna - 31. prosince 2022
Místo konání: Celá ČR. Více informací.

Centrum pasivního domu z.s.

Climate Architects Network /ClimArchiNet/ - Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu v architektonickém návrhu (projekt)

Termín konání:
1) ClimArchiNet - diskuzní workshop s experty - 25. února 2022. Více informací.
2) Závěrečný kulatý stůl - 25. března 2022
3) ClimArchiTrip - 3 dny exkurze po příkladech dobré praxe v Německu/Rakousku v týdnu 19. - 23. dubna 2022
Místo konání: Workshop a kulatý stůl bude připraven on-line, ClimArchiNet Trip bude organizován po vybraných místech udržitelné architektury v Německu/Rakousku.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s (ČSVTS) a World Federation of Engineering Organizations (WFEO)

Světový inženýrský konvent WEC 2023 / World Engineers Convention WEC 2023

Termín konání: 9. – 15. 10. 2023
Místo konání: Praha, více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Nové výzvy pro územní plánování/konference

Na programu jsou obecné i konkrétní příklady, vyplývající ze změn, probíhajících v naší společnosti i změn způsobených klimatickou změnou. Na tyto změny bude potřeba reagovat i změnami v území, které musí být podloženy územně plánovací dokumentací. Druhým tématem konference bude digitalizace a standardizace výstupů v oblasti územního plánování. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Konference proběhne Multifunkčním centru Lanškroun, ve dnech 28. a 29. dubna 2022. Více informací.

 

Záštity udělené v roce 2021

ŽadatelNázev akce a stručná charakteristika

Platforma městských architektů

IX. kongres Platformy městských architektů/PAM s názvem „Určeno těm, kdo hledají cesty k novým harmoniím“

Kongres je zaměřený na téma způsobu zadávání veřejných zakázek, úlohy města po architektonické soutěži a aktuální verzi stavebního zákona a proběhne 25. – 26. 1. 2022 v Polyfunkčním komunitním centru Mikado v Humpolci. Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Dny zahradní a krajinářské tvorby s tématem "V přízemí" (25. ročník konference)

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity, i tam platí imperativ udržitelnosti. Program se dělí do čtyř bloků: Po úvodním s širším náhledem do problematiky přijdou tři odborné. Druhý blok propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální, čtvrtý se věnuje lidem a krajině v sídlech i mimo ně. Uslyšíte odborníky z našich i jiných oborů včetně humanitní sféry. Dozvíme se novinky z Evropské komise, o plánování dotačních programů, uvidíte příklady neotřelých způsobů obnovy a managementu různých porostů s koňmi nebo s tankem. Nebudou chybět ukázky povedených projektů a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní veřejný prostor a krajina pro člověka. Konference se bude konat 24. - 26. listopadu 2021 v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích. Více informací.

Ústav urbanismu – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Inventura urbanismu 2021 (konference)

Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Součástí konference je i výstava „Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“ včetně obsáhlého katalogu. Konference se bude konat 26. listopadu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Více informací.

MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

Evropské hlavní město kultury ŽILINA BESKYDY 2026

Jedná se o projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury Žilina Beskydy 2026. Realizace se v případě vítězství předpokládá na léta 2022-2026, přičemž realizace samotného kulturního a vzdělávacího programu je předpokládaná na roky 2024, 2025 s kulminací v roce 2026. Kandidujícím městem je město Žilina. V případě vítězství kandidatury bude založena nová organizace, která se bude věnovat realizaci tohoto projektu. Jedním z podprojektů je Pasáž – otevřená platforma dialogu na téma architektura, plánování, atd.. V rámci této platformy chtějí realizovat projekt „Architecture in small villages“, věnující se diskuzím na téma rurální architektury a plánování, vzdělávacím akcím a intervencím. Podprojekt má za cíl šířit povědomí o kvalitní architektuře mimo centra. Celý projekt EHMK Žilina Beskydy by měl přinést do regionu Beskyd nejen kvalitní kulturní program, ale věnovat se také vzdělávání úředníků a veřejnosti nejen v oblasti kultury, ale také např. kreativní byrokracie nebo právě architektury. Více informací.

Centrum pasivního domu, z.s. Brno

ClimArchiNet - Climate Architects Network - 14. Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2021

Konference „Spojení staveb a udržitelnosti“, která odstartuje dne 30. 11. 2021 celodenním programem v on-line prostředí s živým přenosem ze studia. Konference se bude účastnit osmnáct řečníků z ČR a zahraničí, předávajících své zkušenosti v 15 min video reportážích a navazujících šesti panelových diskusích. Cílem konference je předat praktické zkušenosti z přípravy a realizace udržitelné architektury a sdílet konkrétní postupy řešení a inovací a nastartovat změny v přístupu k navrhování a výstavbě a rozšiřovat komunitu (www.architects-for-future.cz), která pomáhá naplňovat deklarované cíle udržitelnosti.

Další akcí v rámci projektu ClimArchiNet bude on-line panelová diskuse s experty pro veřejné zadavatele (města, obce), která je plánovaná buď v prosinci roku 2021 nebo v prvním kvartálu roku 2022. V roce 2022 bude probíhat závěrečný on-line kulatý stůl s experty. Závěrečná diskuse expertního týmu a přizvaných hostů bude v odborné diskusi prezentovat hlavní výsledky z předchozích aktivit projektu ClimArchiNet, a jejich další aplikovatelnost pro ČKA, ČKAIT, MPO, MMR, MŽP. Více informací.

 

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Od strategie ke koncepci

Na programu podzimní konference je problematika vztahu strategického a územního plánování, jeho provázanost a praktické příklady z reálného života. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 200 účastníků. Konference proběhne ve dnech 14. a 15. října 2021 v Regionálním centru v Olomouci. Více informací.

 IPR Praha

 NEXT LANDSCAPES 2021

Cílem prvního ročníku konference je přinést do českého prostředí aktuální globální témata krajinářské architektury skrze přední odborníky a představitele současné světové krajinářské tvorby a architektury. Bude vytvořen prostor pro diskuzi, jak může tato profese přispět k řešení aktuálních problémů městské a příměstské krajiny. Konference proběhne on-line ve dnech 13. a 14. října 2021. Více informací.

 Mezioborový tým ČVUT 

PROJEKT ČVUT FIRSTlife V SOUTĚŽI SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22  (Mezinárodní studentská soutěž udržitelné architektury)

FIRSTlife je projekt týmu studentů převážně z ČVUT, vedený fakultou ČVUT a podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, který se účastní mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22. Finále soutěže se koná v červnu 2022 ve Wuppertalu v Německu. Organizátory soutěže jsou University of Wuppertal a Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Více informací.

 Bubec, o.p.s.

M3/UMĚNÍ V PROSTORU - MEZI PROSTORY

Projekt mezinárodního sochařského festivalu se bude konat již po šesté na nádražích v Praze, Středočeském kraji a v přilehlém okolí nádražních budov a infrastruktury. Festival je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Každý ročník se věnuje jinému tématu, pod vedením jiných kurátorů, přičemž se návštěvníci každý rok setkávají s novými přístupy a pohledy na umění a veřejný prostor, což zabraňuje umělecké stagnaci. Ročník 2022 bude unikátní tím, že se tentokrát neodehraje v konkrétní lokalitě městských částí, ale pojítkem bude železniční infrastruktura a nádražní budovy. Festival bude probíhat od června do září 2022. Více informací.

 

Pojďme dělat město (nebo ves) II: Městský architekt

Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti jsou vyzváni doktorandi s příbuznými výzkumy, architekti činní v pozicích městských/obecních architektů, zástupci neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky a úředníky. Tématy konference budou: Městský architekt, Příklady dobré praxe, Workshop: Příprava, realizace a následné oživení náměstí na malém městě. Konference se bude konat 16. a 17. září 2021. Více informací.

Rada pro zelené střechy, z.s. 

 Festival architektury 2021

Druhý ročník Festivalu architektury 2021 proběhne ve středu 23. 6. 2021 v areálu brněnské Riviéry. Klade si za cíl seznámit návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi s tématem „Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě“. V prostranství areálu brněnské Riviéry bude naučná stezka a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví bude připraven prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek. Více informací.

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB)

Central Europe towards Sustainable Building 2022

Konference Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Konference se bude konat již po šesté – předchozí konference: CESB07, CESB10, CESB13, CESB16 a CESB19 se staly tradičním místem setkávání odborníků ze světa zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. Konference probíhá v anglickém jazyce, v rámci minulého ročníku v roce 2019 přivítali 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této mezinárodní konference svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science. Konference proběhne 4. - 6. 7. 2022. Více informací.

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Chomoutov

Cena Víta Brandy za dopravní stavbu nebo opatření/ soutěžní přehlídka

Cena Víta Brandy chce ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž poukazuje na ty skutečnosti, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, obsahující design, chytře začleněné v rámci kontextu okolního prostoru a příjemné k užívání. Členové ČKA se mohou zapojit také s nominacemi svých zdařilých realizací v českých a slovenských městech. Soutěž hodnotí konkrétní jednotlivá opatření či jejich soubor, která přispívají ke zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy, a to v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2020–2030.  Soutěž probíhá do 15. 8. 2021. Více informací.

Asociace developerů České republiky, město Český Krumlov, Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2021/ konference

Konference Brownfieldy, která se bude konat 17. 9. od 10hod., představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Tento ročník je věnován rozvoji městských brownfieldů a na konkrétním příkladu Českého Krumlova budou diskutovány všechny aspekty úspěšného zapojení brownfieldu do rozvoje města. S tématem úzce souvisí důležitost městského architekta. Dlouhodobým cílem konference je ukazovat konkrétní a úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro další realizace. Více informací.

FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování

Urban Design Award/ mezinárodní studentská soutěž

Urban Design Award (dříve známé pod názvem O nejlepší urbanistický projekt) se již 25 let těší trvalému zájmu studentů škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Je to soutěž pro studenty českých, slovenských, polských a maďarských fakult architektury a vysokých škol odborného zaměření. Soutěž tak podporuje obor urbanismus a územního plánování v rámci výuky a také vzájemnou komunikaci architektonických škol. Do loňského 25. ročníku se přihlásilo rekordních 60 projektů. Z 15 projektů, které postoupily do druhého kola, porota nakonec vybrala šest, jimž při online vyhlášení vítězů virtuálně předala ocenění. Výsledky soutěže jsou každoročně prezentovány v odborném architektonickém tisku a za běžných okolností také vystavovány na partnerských univerzitách a v rámci konferencí AUÚP ČR a Architecture Week. Odevzdání prací – 07/2021, zasedání poroty – 11/2021, předání cen – 03/2022. Výsledky loňského ročníku.

Pěstuj prostor, z. s. / Platforma pro veřejný prostor

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE – sociální a architektonický rozměr veřejného Prostoru

Prostřednictvím konference (mezioborového setkání) chce pořadatel podpořit dialog a usnadnit spolupráci mezi profesemi – zejména architekty, krajináři a urbanisty na jedné straně a sociology, antropology apod. na straně druhé. Ze setkání by měly vyplynout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace. Setkání bude předcházet tematické šetření ve formě hloubkových rozhovorů s architekty (urbanisty, krajináři ad.). Mezioborová spolupráce a vícedimenzionální pojetí veřejného prostoru je z pohledu zmíněných profesí v českém kontextu dlouhodobě zanedbávané téma, které se v poslední době začíná stávat velmi aktuálním a potřebným. Konference proběhne pravděpodobně v červnu nebo září 2021, šetření potom  průběhu měsíce dubna. Více informací.

Záznam z konference 4. 11. 2021 naleznete zde.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Jarní konference 2021 - Občanské vybavení

Konference proběhne 15. - 16. 4. 2021. Mj. na ní zazní tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Dialogy/ cyklus přednášek

Během čtyř jarních a třech podzimních večerů se představí čtrnáct významných českých i zahraničních hostů, kteří se budou věnovat nejrůznějším otázkám současné architektury a příbuzných oborů. KRUH letos k přednáškám přizval například švýcarského historika architektury Philipa Ursprunga, indicko-španělskou architektku Anupamu Kundoo nebo profesora a historika architektury Rostislava Šváchu. Termín konání: 4. 3. - 9. 12. 2021. Více informací

KRUH z.s.

Den architektury 2021

Den architektury je festival o architektuře, který v minulém roce
oslavil 10 let své existence. Jedná se o světový unikát, jenž propaguje
kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachování kvalitních
historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se
zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či
vesnice. Akce je určena všem, kteří o ni projeví zájem a mají chuť se
zapojit do celorepublikové oslavy a je zdarma. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnost neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Termín konání: 30. 9. - 4. 10. 2021. Více informací

Záštity udělené v roce 2020

ŽadatelNázev akce a stručná charakteristika
Muzeum hl.m. Prahy a Národní technické muzeum

Adolf Loos světoobčan

Výstava k připomenutí výročí 150 let od narození světově proslulého architekta Adolfa Loose bude k vidění od 1. 12. 2020 do 1. 8. 2021. Výstava má za úkol připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující, a jejímž cílem je přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Více informací.

Český svaz stavebních inženýrů

Voda 2020

Konference, která má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s ní pro společnost. Voda je součástí našeho života, může být škodící i pomáhající a je nutno upozornit na možnou synergii širokého spektra činnosti architektů a stavebních inženýrů při zacházení s vodou. Diskutující na konferenci mohou zmapovat cestu vody v krajině a v obci ve styku se stavebním dílem, člověkem a okolní živou a neživou přírodou. Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb a vodohospodáře. Konference proběhne formou webinářů v termínech 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Modrozelená realita

7. ročník odborné konference se zaměřením na klimatické změny proběhne 15. 10. 2020. Na programu jsou mj. tyto přednášky: Právní aspekty zavádění MZI (David Stránský), Pracovní skupina pro stromořadí při IPR -technické i krajinářské aspekty (Josef Souček, David Hora), Mentální překážky v zavádění MZI (Jan Krajhanzl), Kostnické náměstí – MZI v praxi (Hana Špalková, Radmila Fingerová), Zelené kolejiště na Ládví (Josef Vokál), město Lanškroun – realizované příklady (Richard Kohout), Obnova historické městské části – Děčín Podmokly (Jitka Trevisan). Více informací.

ABF, a.s.

Architekt Obci 2020

Soutěž probíhá od 15. 3. do 8. 9. 2020. V rámci Ceny Architekt roku je udílena i Zvláštní cena Architekt obci, ocenění udělené tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Více informací.

ABF, a.s.

Young Architect Award 

12. ročník soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let probíhá od 14. 1. 2020. Účelem soutěžní přehlídky je podpořit tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskuzi o architektuře. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Občanské vybavení

Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků. Proběhne ve dnech 2. a 3. 4. 2020. V rámci konference proběhnout mj. tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Den architektury

Den architektury je festival o architektuře, který roce 2020 oslaví 10 let své existence a který propaguje kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachovávání kvalitních historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či vesnice. Akce je určena všem, kteří o ní projeví zájem a je zdarma. Za dobu konání se do festivalu zapojilo přes 180 měst, v posledních letech je připravováno přes 330 akcí ročně. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnosti neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Bude probíhat od 1. do 7. 10. 2020. Více informací.

KRUH z.s.

Severská cesta

KRUH z. s. navazuje na 19letou tradici, a i v roce 2020 chce uspořádat tradiční přednáškové večery. Zastřešujícím tématem cyklu není ovšem jen geografická příslušnost architektů, ale jejich odpovědný přístup k architektuře a vztah architektury k přírodě. V rámci 19. ročníku cyklu přednášek budou představeni vybraní architekti z Norska, Švédska, Dánska, Finska a případně Islandu. Budou pozvány tyto ateliéry: Karl Otto Ellefse (Norsko), Reiulf Ramstad Architects (Norsko), OPAFORM (Norsko), Vardehaugen (Norsko), Joliark (Švédsko), Johannes Norlander Arkitekten (Švédsko), 3 XN (Dánsko), Superflex (Dánsko), AOA (Finsko), AVANTO (Finsko). Přednáškové večery budou probíhat od 5. 3. 2020 do 4. 12. 2020. Více informací.