Přidat Inzerát

RMJM Prague s.r.o. - HLAVNÍ ARCHITEKT/KA (Praha, Ostrava)

Zveřejněno: 19.04.2018

Region: Moravskoslezský, Praha

Společnost RMJM Prague s.r.o., (www.rmjm.com) člen nadnárodní skupiny architektů hledá pro studio v Ostravě a nebo v Praze HLAVNÍHO ARCHITEKTA/KU. Pro oblast: občanské a průmyslové stavby Náplň práce: Samostatné vedení zakázek. Studie a navrhování staveb pro povolovací stupně. Architektura průmyslových staveb jako specifická část práce.Referent úřadu územního plánování a rozvoje

Zveřejněno: 19.04.2018

Region: Ústecký kraj

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Referent úřadu územního plánování a rozvoje“ na odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně: ve spolupráci s pořizovatelem - regulační plány, územní studie pro území Chomutova, ve spolupráci s pořizovatelem - územně plánovací informace, vyjádření z hlediska Územního plánu Chomutov k záměrům, stavbám, převodu nemovitostí, spolupráce při pořizování územně analytických podkladů, vyjádření z hlediska statutárního města Chomutov k záměrům, stavbám, převodu nemovitostí, kontrola plnění požadavků města při územním a stavebním řízení, při realizaci staveb, spolupráce s investory na území města - uzavírání smluv o realizaci stavby a převodu do vlastnictví města (např. plánovací smlouvy), spolupráce s odbory magistrátu, organizacemi města a s dotčenými orgány státní správyReferent úřadu územního plánování II.

Zveřejněno: 19.04.2018

Region: Ústecký kraj

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Referent úřadu územního plánování II.“ na odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně: pořizovatel - územní plány a jejich změny, zprávy o uplatňování územního plánu, pořizovatel - regulační plány, územní studie, zastavěné území, spolupráce při pořizování územně analytických podkladů, dotčený orgán pro ORP – závazná stanoviska, územně plánovací informace, vyjádření z hlediska územního plánu k záměrům, stavbám, převodu nemovitostí, spolupráce se starosty a s urbanisty při pořizování ÚPD obcí, spolupráce s odbory magistrátu a s dotčenými orgány státní správyReferent úřadu územního plánování I.

Zveřejněno: 19.04.2018

Region: Ústecký kraj

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Statutární město Chomutov tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Referent úřadu územního plánování I.“ na odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně: pořizovatel - územní plány a jejich změny, zprávy o uplatňování územního plánu, pořizovatel - regulační plány, územní studie, zastavěné území, spolupráce při pořizování územně analytických podkladů, dotčený orgán pro ORP – závazná stanoviska, územně plánovací informace, vyjádření z hlediska územního plánu k záměrům, stavbám, převodu nemovitostí, spolupráce se starosty a s urbanisty při pořizování ÚPD obcí, spolupráce s odbory magistrátu a s dotčenými orgány státní správy.Kancelář Architektury města Karlovy Vary hledá odborníky do svého nově zakládaného týmu.

Zveřejněno: 18.04.2018

Region: Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary vypisuje výběrové řízení pro obsazení odborných pozic Tajemník kanceláře Architekt / Urbanista Komunikace s veřejností - PR Pro všechny pozice je podmínkou ukončené vysokoškolské vzděláni a zájem zapojit se do činnosti nově zakládané odborné organizace. Kancelář pracuje na čtyřech tematických okruzích -Vize - Strategie - Územní plánovaní -Veřejný prostor - Detail o městě - Veřejné budovy -Data a informace o městě -Komunikace s veřejností Termín pro podávaní přihlášek je do 4.5.2018 Podrobnosti / detailní informace: na web stránkách města Karlovy Vary https://mmkv.cz/cs/aktuality/kancelar-architektury-mesta-hleda-tri-nove-kolegyKancelář Architektury města Karlovy hledá odborníky do svého nově zakládaného týmu.

Zveřejněno: 18.04.2018

Region: Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary vypisuje výběrové řízení pro obsazení odborných pozic Tajemník kanceláře Architekt / Urbanista Komunikace s veřejností - PR Pro všechny pozice je podmínkou ukončené vysokoškolské vzděláni a zájem zapojit se do činnosti nově zakládané odborné organizace. Kancelář pracuje na čtyřech tematických okruzích Vize - Strategie - Územní plánovaní Veřejný prostor - Detail o městě - Veřejné budovy Data a informace o městě Komunikace s veřejností Termín pro podávaní přihlášek je do 4.5.2018 Podrobnosti / detailní informace: na web stránkách města Karlovy Vary https://mmkv.cz/cs/aktuality/kancelar-architektury-mesta-hleda-tri-nove-kolegy1+1 Ing. ZAKA & POZEMNÍ STAVBY

Zveřejněno: 18.04.2018

Region: Karlovarský, Cheb, M. Lázně

Inženýr v oboru krajinářská architektura, projekce pozemních staveb. Práce na plný úvazek v Ateliér Rákos spol. s r. o. Hledáme posilu do našeho týmu. Pokud máš kreativního ducha a zároveň jsi pečlivý/á a zodpovědný/á a dokážeš organizovat svůj čas i práci, starat se o klienty, pak hledáme Tebe. Zaujala Tě naše nabídka? Ozvi se nám na atelierrakos@gmail.com nebo po-pá 8:00-15:00 +420 775 606 326 Hlavní třída 279/7 Mariánské LázněARCHITEKT

Zveřejněno: 18.04.2018

Region: Praha 1

Renomovaná zahraniční kancelář se sídlem v Londýně hledá pro svou pražskou pobočku architekta. Nabízíme práci na zajímavých mezinárodních projektech na plný úvazek. Podmínkou je ukončené VŠ vzdělání v oboru architektura, dobrá znalost angličtiny, středně pokročilá znalost 3Ds Max a Adobe Suite. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete CV a ukázky prací v pdf na info-prague@boglearchitects.comGebas atelier architects hledá architekta/projektanta

Zveřejněno: 17.04.2018

Region: Hradec Králové

Hledáte kvalifikovanou práci v příjemném kolektivu rodinné firmy? V současné době sháníme nové kolegy na pozice architekt/projektant.Referent/ka - veřejné prostory, urbanismus

Zveřejněno: 17.04.2018

Region: Praha

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 17. 4. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka - veřejné prostory, urbanismus v referátu rozvoje veřejných prostor v oddělení koncepce a rozvoje MČ v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 sjednaný druh práce: referent/ka – veřejné prostory, urbanismus s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) Do našeho přátelského kolektivu hledáme posilu, které není lhostejný územní rozvoj nejen městské části Praha 10, ale potažmo celého hlavního města Prahy. Někoho, kdo stejně tak se zájmem sleduje proměnu a stav veřejných prostranství a chtěl by se podílet na jejich koncepční přeměně. Tato konkrétní pozice zahrnuje i problematiku posuzování záměrů na území městské části, tvorbu a zadávání koncepcí a menších architektonicko -urbanistických studií až po připomínkování široké škály územně plánovacích dokumentací. Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost. Další požadavky: požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu požadovaný obor, zaměření technické, zaměření architektura a urbanismus požadované znalosti portfolio prací, uživatelská znalost práce na PC AutoCAD, Adobe CS5 a vyšší, SketchUp MISYS apod.), další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: - jméno a příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - datum a podpis K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit: - strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadované přílohy: - motivační dopis a stručné portfolio Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11. 5. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – veřejné prostory, urbanismus v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 12. 4. 2018 Ing. Martin Slavík tajemník ÚMČ Praha 10