V nově založené Kanceláři rozvoje městských čtvrtí se zabýváme aktuálními formami a trendy urbanistických a architektonických koncepcí, které jsou zrcadlem evropského vývoje 21. století. V tomto duchu modelujeme nový obraz Prahy jako středoevropské metropole. Proto hledáme kreativní architekty se schopnostmi rozvíjet metropoli moderně a zároveň ji vnímat generickým způsobem.

Nabízíme

- Jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji Prahy
- Zázemí pro odborné vzdělávání a profesní růst
- Plnohodnotné zaměstnání s výhodami plynoucími z nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 a osobní příplatek
- 5 týdnů dovolené
- Zaměstnanecké výhody: stravenky a 5 dnů plně hrazených sickdays

Požadujeme

- Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus
- Koncepční a tvůrčí přístup k řešení problémů
- Schopnost práce v týmu, samostatnost a iniciativu
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Pokročilé ovládání CAD a grafických SW (AutoCad, Programy Adobe, MS Office)

Náplň práce:

- Rozvojové projekty městských čtvrtí a transformací brownfieldů
- Vyhotovování harmonogramů jako podkladů pro jejich řízený rozvoj
- Synergické zapojování dotčených aktérů v řešené čtvrti
- Poskytování podpory a odborné součinnosti orgánům územní samosprávy
- Uplatnění praktických zkušeností v urbánním rozvoji měst a obcí nebo jejích částí

Více informací

V případě zájmu o nabízené uplatnění nám laskavě ve formátu PDF zašlete:
- Profesní životopis, schopnosti práce na PC a jazykové znalosti
- Portfolio obsahující tři práce reprezentující váš zájem v uvedeném oboru v rozsahu 6 stran A3
- Krátký motivační dopis a úvahu na téma „Co je to prosperita města?“ (max. 1800 znaků včetně mezer neboli normostrana A4)
Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte do 31. 5. 2021 na emailovou adresu kariera@ipr.praha.eu

Více na: https://www.iprpraha.cz/volnepozice

Region

Praha

Kontakt

Zveřejněno

11.05.2021

Platnost Do

10.07.2021