Charakteristika vykonávané práce: • Koordinace stávajících stavebních projektů a záměrů (individuální a obecní development) • Řízení koncepce dalšího územního rozvoje ve spolupráci s vedením obce • Údržba a rozvoj technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, ČOV atd.) • Správa smluv týkajících se stavební činnosti (kontrola závazků a plnění smluv, kontrola termínů) • Zajišťování podkladů pro stavební řízení obecních akcí, komunikace s externím zajišťovatelem inženýringu a externími projektanty • Příprava stanovisek k žádostem občanů, firem a orgánů státní moci v rámci jejich stavebních řízení ve vztahu k obci Přezletice • Vyřizování podnětů občanů, firem a orgánů státní moci týkajících se stavebních řízení a stavební činnosti v obci • Koordinace úkonů při realizaci jednotlivých stavebních zakázek obce (pozemní stavby, dopravní stavby, inženýrské stavby) - komunikace se stavebními firmami, s technickým dozorem a dalšími účastníky, přípravu podkladů apod. • Vytvoření a následné vedení evidence sítí v majetku obce (například VOS) • Správa obecních nemovitostí a infrastruktury (přebírání do majetku a evidence obce ve spolupráci s externím TDS, zajišťování revizí a údržby, správa nájemních vztahů) • Komunikace se správci veřejných sítí • Vedení kolektivu 3-5. pracovníků technických služeb – monitoring obecního majetku, řízení pracovníků technických služeb, vyřizování podnětů veřejností v souvislosti s majetkem obce

Nabízíme

Nabízíme
• Forma pracovního poměru – pracovní smlouva na HPP
• Platové zařazení: odpovídající platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + po třech měsících osobní ohodnocení, odměny. Výše nástupního platu po třech měsících od 42.000Kč hrubého.
• Stabilní zázemí
• Mobilní telefon a další benefity
• Přátelský kolektiv
• Nástup od: 1. 1. 2021

Požadujeme

Požadujeme:
• Min. SŠ vzdělání stavebního či technického směru
• Prokazatelná praxe min. 5 let ve stavebních oborech
• Čtení technických výkresů
• Orientace ve stavebním zákoně
• Zkušenost s řízením projektů
• Zkušenost s inženýringem výhodou
• Samostatnost a aktivní přístup
• Příjemné a kultivované vystupování
• Řidičský průkaz skupiny B

Více informací

Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul uchazeče
• datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• školení, certifikáty

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
• poštou na adresu Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Přezletice, podací razítko nejpozději do 18. 11. 2020 – označení obálky – „Koordinátor územního rozvoje a správy nemovitostí, vedoucí Technických služeb“
• osobně na Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Přezletice nejpozději do 18. 11. 2020 do 17:00.
• e-mailem na adresu místostarosta@prezletice.cz nejpozději do 18. 11. 2020 do 17:00
• do datové schránky obce Přezletice y4jb5vi nejpozději do 18. 11. 2020 do 17:00

Bližší informace podá místostarosta obce Jan Macourek na tel.: 602 310 391

Region

Přezletice

Kontakt

Jan Macourek
Telefon: 602310391

Zveřejněno

12.10.2020

Platnost Do

11.12.2020