Vážení, Letiště Praha, a. s. uveřejnilo předběžnou tržní konzultaci s názvem „Krajinný architekt pro Letiště Václava Havla Praha“.

Nabízíme

Zadavatel nabízí všem zájemcům účast na tvorbě zadávacích podmínek pro budoucí výběrové řízeni. Záměrem zadavatele je získání dostatečného množství informací od odborné veřejnosti pro stanovení odpovídajících zadávacích podmínek, které zajistí kvalitní a širokou účast potencionálních uchazečů o budoucí výběrové řízení.

Požadujeme

Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni potencionální dodavatelé se zkušenostmi z oboru krajinné architektury.

Více informací

V průběhu předběžné tržní konzultace bude dbáno na ochranu obchodního tajemství a osobních údajů a jiných důvěrných informací případně poskytovaných uchazeči předběžné tržní konzultace. Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž a nedošlo k porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek. Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v zadávací dokumentaci předmětného výběrového řízení. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího VŘ, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast v tomto VŘ.

Potencionální dodavatelé, kteří budou mít zájem se konzultace účastnit a nestihnou podat své vyjádření ve výše uvedené lhůtě, jej mohou podat prostřednictvím výše uvedeného e-mailu i po jejím uplynutí.
S ohledem na skutečnost, v jaké fázi se bude konzultace, resp. příprava uvažované navazující zakázky nacházet, bude takovému účastníkovi účast v konzultaci umožněna.

V případě zájmu o tuto akci naleznete výzvu s přílohami pod adresou https://zakazky.prg.aero/vz00002522. Termín pro zaslání vyjádření k dotazům zadavatele končí dne 20. 8. 2021.

K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek

Region

Praha 6

Kontakt

Milan Šrámek
Telefon: +420 725 436 076

Zveřejněno

08.08.2021

Platnost Do

07.10.2021