Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pověřený výkonem funkce zřizovatele Ústavu územního rozvoje, organizační složky státu vyhlašuje výběrové řízení na místo „ředitele/ředitelky Ústavu územního rozvoje“ (dále jen ÚÚR).

Nabízíme

- pracovní poměr na dobu neurčitou;
- plný pracovní úvazek;
- místo výkonu práce Brno;
- 5 týdnů dovolené;
- 4 dny indispozičního volna;
- příspěvek na stravování v podobě stravenek;
- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
- příspěvek na rekreaci;
- příspěvek na jazykové kurzy;
- služební mobilní telefon a notebook;
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje;
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (15. platová třída), osobní příplatek, příplatek za vedení;
- vznik pracovního poměru 1. 4. 2021, případně dle dohody.


Charakteristika pracovní činnosti:

- koordinace a řízení činnosti organizační složky státu;
- zodpovědnost za zajišťování odborných úkolů (dle pokynů zřizovatele),
za hospodaření se svěřeným majetkem, za agendu personální, problematiku rozpočtu a účetnictví (pod metodickým dohledem zřizovatele).

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání magisterského programu nejlépe v oborech architektury nebo územního plánování nebo stavebního či ekonomického zaměření, případně se zaměřením na regionální rozvoj;
- zkušenosti v oboru souvisejícím s předmětem činnosti ÚÚR, zejména v oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, stavebního řádu, případně regionální politiky;
- zkušenosti s vedením týmu a řízením;
- zkušenosti ve veřejné správě nebo v oblasti projektování územně plánovacích dokumentací výhodou;
- aktivně minimálně 1 světový jazyk - znalost angličtiny výhodou;
- manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatně jednat, odolnost vůči stresu, schopnost týmové práce, včetně vedení týmu, kreativita, empatie, flexibilita, odpovědnost a spolehlivost;
- znalost stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů orientace ve správním řádu;
- základní ekonomické znalosti vztahující se k řízení organizační složky státu;
- znalost práce na PC (MS Office, Internet);
- znalost práce v grafických programech (CAD,GIS) výhodou;
- trestní bezúhonnost.


Požadované doklady k výběrovému řízení:

- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi,
odborných dovednostech a znalostech;
- motivační dopis;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku
trestů (ne starší 3 měsíců);
- popis vlastní vize dalšího rozvoje a směřování ÚÚR v rozsahu
maximálně 1 normostrany formátu A4.

Více informací

Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.

Požadované dokumenty zasílejte, prosím, do 5. 2. 2021 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „ředitel/-ka ÚÚR“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Region

Brno

Kontakt

Ing. Roman Vodný, Ph.D. (ředitel odboru územního plánování)
Telefon: 224 862 123, 733 628 489

Zveřejněno

19.01.2021

Platnost Do

20.03.2021