Dosud fungovala na úřadě samostatná pozice městského architekta. Nyní se radnice rozhodla pro organizační změnu a posílení role městského architekta. Nově tak vzniká Kancelář architekta města (KAM), zakotvená v pozici úřadu na úrovni ostatních odborů a řízená přímo starostou města. Ta bude postupně přebírat svojí agendu a zabývat se koncepčním rozvojem města, strategickým plánováním a vizuální podobou města. Mezi její role bude patřit mimo jiné koordinace městských investic a veřejného prostoru, iniciování potřebných projektů a komunikace směrem k veřejnosti. Z aktuálních výzev čeká nového městského architekta organizace procesu rozvoje přednádražního prostoru a Husova náměstí, pokračování přípravy bytové zástavby v lokalitě Dvorce a návrh dalších rozvojových a regulačních materiálů. Město vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího KAM, jehož úkolem bude nastavit fungování nové agendy a doplnit personální obsazení dalšími odborníky. Nový odbor je zřízen k 1.8.2022 a kromě městského architekta zahrnuje zatím dvě další pracovní místa.

Nabízíme

- stabilní pozici umožňující soustředit se na dlouhodobé cíle rozvoje města
- řešení aktuálních úkolů
- možnou dohodu o pracovních podmínkách (dočasné / trvalé omezení úvazku)

Požadujeme

Od uchazečů se očekává zkušenost s projekční praxí i územním plánováním, kreativita a schopnost formulování vizí a rozvoje města.

Více informací

O novém městském architektovi rozhodne Rada města Tábora. Posouzení nabídek pro výběrovou komisi připraví nezávislá skupina architektů (Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Iveta Čierna, Ing. arch. Miroslav Vodák a Ing. arch. Ondřej Beneš).
Podrobné informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny zde: https://taborcz.eu/vyberove-rizeni-vedouci-odboru-kancelar-architekta-mesta/d-83258/p1=65590

Region

Jihočeský

Kontakt

Ing. arch. Martin Kraus
Telefon: +420608939919

Zveřejněno

17.05.2022

Platnost Do

16.07.2022