Na této stránce naleznete veškeré informace jak pro autorizované osoby, tak pro pořadatele vzdělávacích aktivit.


V roce 2009 odstartoval program celoživotního profesního vzdělávání (CPV). Celoživotní profesní vzdělávání je založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit.

Vzdělávací akce jsou pořádány Českou komorou architektů (bezplatně) nebo jinými subjekty (mohou být zpoplatněny). Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny body, které uděluje Certifikační rada.  Pokud autorizovaný architekt nasbírá minimální počet bodů, získá osvědčení o absolvování CPV i veškerá zvýhodnění, která budou dohodnuta s jinými subjekty.


Jak se zapojit do CPV?

1. Stáhnout a vytisknout formulář pro záznam absolvovaných aktivit.

2. Účastnit se vzdělávacích akcí.

Ohodnocené vzdělávací akce pro rok 2021, které průběžně doplňujeme, naleznete zde. Pořadatelé těchto akcí Vám potvrdí účast na akci přímo do formuláře pro záznam absolvovaných aktivit otiskem razítka a podpisem.

3. Nasbírat 72 bodů.

Dvouletý cyklus CPV předpokládá splnění minimálního počtu 72 bodů, 40 bodů v předepsaných oblastech (aktivity, které mají přímou spojitost s architekturou, např. studium, výstavy, publikační činnosti, zájezdy, exkurze) a 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CPV (studium na vysokých a dalších odborných školách, studium v zahraničí, studium jazyků, publikační činnost, účast na výstavách apod.). Na výpis aktivit a počty přidělených bodů se můžete podívat do této tabulky činností a aktivit.

4. Předat (emailem či poštou) vyplněný formulář pro záznam absolvovaných aktivit a čestné prohlášení paní Kateřině Slané.

5. Obdržet osvědčení o absolvování CPV (s platností dva roky).

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CPV. S účinností od 1. 10. 2010 uzavřela ČKA nové smlouvy s ČSOB pojišťovnou ohledně profesního pojištění. Při absolvování CPV získá autorizovaný architekt slevu 50% na spoluúčasti.


Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

V rámci systému celoživotního profesního vzdělávání působí Certifikační rada, která posuzuje vzdělávací aktivity z hlediska přínosu pro autorizované architekty. Certifikační rada tedy určí zařazení jednotlivých aktivit do oblasti vzdělávání a počet bodů započitatelných v rámci CPV. Na webových stránkách ČKA je pak k dispozici seznam certifikovaných aktivit a jejich bodové hodnocení.

V případě zájmu o zařazení Vaší vzdělávací akce do celoživotního profesního vzdělávání vyplňte, prosím, formulář – základní informace o akci  a kontaktujte paní Kateřinu Slanou  či telefonicky 778 755 235.