Vzdělávat se je tak snadné! Zde naleznete veškeré informace jak pro autorizované osoby, tak pro pořadatele vzdělávacích aktivit. Vzhledem ke stále opakujícím se dotazům podotýkáme, že pod „předepsané oblasti“ spadají veškeré aktivity, které mají přímou spojitost s architekturou (studium, výstavy, publikační činnosti, zájezdy, exkurze.. ).


V roce 2009 odstartoval program celoživotního profesního vzdělávání (CPV). Celoživotní profesní vzdělávání je založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit.

Dvouletý cyklus CPV předpokládá splnění minimálního počtu 72 bodů, 40 bodů v předepsaných oblastech a 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CPV.

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CPV.

S účinností od 1. 10. 2010 uzavřela ČKA nové smlouvy s ČSOB pojišťovnou ohledně profesního pojištění. Při absolvování CPV - sleva na spoluúčasti o 50%.

Informace pro autorizované osoby


Nabídka ohodnocených vzdělávacích akcí pro jednotlivé roky je v levém menu na této stránce.
Obsahuje název akce, termín konání, místo konání a počet bodů za účast.

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

V rámci systému celoživotního profesního vzdělávání funguje činná certifikační rada, která provádí kontinuální posouzení vzdělávacích aktivit z hlediska přínosu pro autorizované architekty.

Certifikační rada určí zařazení jednotlivých aktivit do oblasti vzdělávání (předepsané či jiné) a počet bodů započitatelných v rámci CPV. Na webových stránkách ČKA je pak k dispozici seznam certifikovaných aktivit a jejich bodové hodnocení.