Kurz pořádá Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MENDELU, vedoucím kurzu je Ing. Stanislav Boček, Ph.D., garantem Doc. Dr. Ing. Petr Salaš.

Místem konání kurzu je Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici a Agronomická fakulta MENDELU v Brně. Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu je 15 osob.

Další akce

28. 05. 2022
28. 05. 2022 Jiné
01. 06. 2022
02. 06. 2022 Konference
02. 06. 2022 Přednáška