Kurz pořádá Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MENDELU, vedoucím kurzu je Ing. Stanislav Boček, Ph.D., garantem Doc. Dr. Ing. Petr Salaš.

Místem konání kurzu je Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici a Agronomická fakulta MENDELU v Brně. Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu je 15 osob.

Další akce

10. 05. 2021 Konference
11. 05. 2021 Webinář
11. 05. 2021 Webinář
11. 05. 2021 Diskuse
12. 05. 2021 Webinář