Anotace:

Na semináři budou představeny dílčí výstupy projektu TAČR „Ekonomické nástroje územního plánování“. Projektový tým již dříve zmapoval využití těchto nástrojů v zahraničí a ve spolupráci s odbornou veřejností vybral tři slibné ekonomické nástroje pro uplatnění v ČR. Nyní na semináři představí implementaci těchto nástrojů v možných variantách.

Datum konání: 20. 10. 2020 od 9 do 12 hod

Místo konání: Online seminář

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., tel.. +420 603 712 735, e-mail: [email protected]

Program:
9:00-9:10 Úvodní slovo
9:10-9:25 Náklady na veřejnou infrastrukturu v číslech
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., FA ČVUT
9:25-9:40 Východiska pro efektivní uplatnění ekonomických nástrojů v ČR Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., FHS UK
9:40-10:10 Německý model reorganizace území – varianty implementace do českého práva. Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.
10:10-10:30 Diskuse
10:30-11:00 Švýcarský model plošného zachycení plánovací výhody – varianty implementace do českého práva. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., FA ČVUT
11:00:-11:30 Německý model sjednávaných závazků developerů – varianty implementace do českého práva. Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.
11:30-11:35 Projekt Analýza stavebního zákona v oblasti územního plánování a návrh legislativních úprav. Ing. et Ing. arch. Ondřej Zabloudil MRICS, Deloitte.
11:35-12:00 Diskuse
12:00 Ukončení semináře

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference