Anotace:

Pátý ročník Příběhů domů. Letos podruhé budou přednášky probíhat během dvou dnů a to v pátek večer a celou sobotu. V neděli se pak můžete vydat na jeden z exkurzních okruhů a navštívit s námi realizované stavby. 

Připraveny jsou přednášky o novostavbách i rekonstrukcích z přírodních materiálů. Přednášet budou stavebníci společně se svými architekty či projektanty. Navíc se můžete těšit na odborné přednášky spojené s tématem udržitelného stavitelství. V sobotu večer proběhne společenské zakončení v restauraci U Kalendů za účasti přednášejících. V neděli se budete moci připojit na exkurzi, se kterou navštívíme několik staveb i s jejich obyvateli a jejich konkrétními zkušenostmi.

Datum konání: 9. - 11. 10. 2020

Místo konání:  Refektář Emauzského kláštera v Praze nebo online

Vložné: Páteční a sobotní účast - platba předem do 30.9. 2019 – 1600 Kč, na místě 1700 Kč; účast online - 600 Kč

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Márton, tel.: 739 640 878 , e-mail: [email protected]

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací

Další akce

29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival
30. 09. 2021 09:00
01. 10. 2021 10:00
04. 10. 2021 09:00 Jiné