Anotace:

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Osmnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Návrhy vegetačních úprav a biotechnických opatření se zaměří na navrhování vegetačních úprav s ohledem na šetrný standard.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Na co by si architekti při navrhování zeleně měli dávat pozor
  • Příklady dobré a špatné praxe
  • Rostliny jako živé organismy v urbanizovaném prostředí
  • Zkušenosti investora a developera s navrhováním zeleně
  • Proč volit šetrné principy při navrhování zeleně

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Datum konání: 9. 9. od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Mluvčí:

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář