Anotace:

Dvacátá pátá ze série debat - Energetický management řízení pasivních budov se zaměří na specifika řízení a enrgetický management pasivních budov, akcentovány budou zkušenosti s provozováním budov v pasivním satandardu.

Mluvčí se zaměří na tato témata:

  • Veřejné budovy v pasivu – zkušenosti z návrhu a provozu. Jak správně a jednoduše navrhnout a provozovat veřejnou pasivní budovu.
  • Praktické zkušenosti od koncepce, projektu až po realizaci, zprovoznění a provozování systémů řízeného větrání a vytápění v RD, BD a školách.
  • Obecný úvod do EnMS a jeho specifika u budov v pasivním standardu. Vhodné kombinace systémů vytápění a větrání pro pasivní budovy.

Datum konání: 11. 11. od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Mluvčí:

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Videozáznam z webináře zde

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference