Anotace:

V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Pátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – ergonomie a spaceplan poskytne vhled do problematiky ergonomie a prostorového navrhování jako významných kvalit vnitřního prostředí.

 Mluvčí se během webináře zaměří na:

-          základní principy flexibilních a sdílených kancelářských konceptů

-          proč je ergonomie důležitá a jaké změny pracovních návyků nás čekají

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Datum konání: 3. 6. 2020 od 16 - 17 hod

Místo konání: formou online prostřednictvím aplikace Zoom (na základě vyplnění registračního formuláře vám bude před konáním akce zaslán přístup k přihlášení na webinář do aplikace Zoom).

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Přednášející:  Filip Muška, CBRE s.r.o., Šárka Daňková, Ergo Working Space s.r.o.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací zde

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference