Anotace:

Předkládaný projekt „Severská cesta“ zahrnuje 7 přednášek, v nichž vystoupí 10 architektů a teoretiků architektury, následovaných veřejnými diskusemi s nimi. Dále budou uskutečněny rozhovory s těmito hosty pro pozdější použití ve shrnujícím sborníku, jejich přepisy, korektury a překlady.

SEVERSKÁ CESTA, CESTA K ODPOVĚDNOSTI

Zastřešujícím tématem cyklu není ovšem jen geografická příslušnost architektů, ale jejich odpovědný přístup k architektuře a vztah architektury k přírodě, k naší planetě. Severské země patří mezi nejodpovědnější ve spojitosti k životnímu prostředí, a to se odráží i v jejich postoji ke stavebnictví. Oslovená architektonická studia ve své práci často využívají lokálních zdrojů a přírodních materiálů, představují experimentální postupy v architektuře, které přináší nové pohledy na oblast stavitelství a urbanismu. Ve Skandinávii souběžně probíhá živá debata nejen o klimatických změnách, ale i sociální rovnosti.

Datum konání:  1. 10. 2020 od 19.30

Místo konání: kino Světozor Praha

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: MgA. Marcela Steinbachová, PhD., tel.: +420 776 565 180, e-mail: [email protected]

Přednášející:

Bude upřesněno (Dánsko)

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Projektu byla udělena Záštita České komory architektů.

Více informací zde

Další akce

06. 09. 2022 09:00 Jiné
07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00