Anotace:

•             Technický dozor investora - stavebníka (TDI/TDS) a jeho pracovní náplň v celém procesu výstavby    včetně dopadu nových právních předpisů

•             Vady díla podle nového občanského zákoníku

•             Dozor na stavbě podle stavebního zákona

•             Vedení stavebního deníku

•             Používání výrobků

•             Autorský dozor a odpovědnost projektanta

•             Přejímka pro užívání staveb

•             Přejímka projektové dokumentace

•             Příprava staveniště a skladování

•             Činnost TDS (TDI) v průběhu příprav

•             Činnost TDS (TDI) při realizaci

•             Kontrolní činnosti

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka (investora) povinností.

Datum konání: 22. 9. 2020 od 9 do 16 hod

Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

Vložné: 1.990,-Kč za osobu včetně DPH

(Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  [email protected], tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející: 

Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec obor  stavebnictví

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference