Anotace:

Konference se zaměřuje na téma procesu přípravy a realizace dopravních staveb. Stěžejními body budou zejména dopravní stavby v zastavěném území. Oproti tzv. "velkým" dopravním stavbám v extravilánu vyžadují stavby v městském prostředí odlišný přístup a znalosti. Jedná se o stavby s přesahem do mnoha dalších oborů. V hustě zastavěném a "zasíťovaném" území se projektant či stavbyvedoucí potkává se širokým spektrem problémů a nástrah. Je vyžadována vyšší preciznost návrhu i provádění. Často nelze použít běžně zažité postupy. Samozřejmě se nevyhneme i dalším tématům z dopravního stavitelství.

Datum konání: 26. 10. 2021 (9.30 - 17 hod)

Místo konání: Olomouc

Vložné: 2. 200,- (odborná veřejnost), 900,- (členové ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Michal Majer, tel.. 603 959 458, e-mail: [email protected]

Přednášející: Jan Vlach. Josef Filip, Blanka Holá, Petr Kohout, Michal Kostelecký, Jeroným Lešner, Michal Majer, Tomáš Tichý, Peter Majtán, Jan Vlček, Jan Zajíček

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací zde

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference