Anotace: VODNÍ ZÁKON A VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Cílem semináře je seznámení s vybranými instituty vodního zákona a podrobné vysvětlení procesních postupů ve vodoprávních řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. Seminář objasní průběh vodoprávního řízení z obecného hlediska a upozorní na specifika tohoto řízení. Důraz bude kladen na změny, které přináší poslední novely vodního a stavebního zákona.

Datum konání: 4. 2. 2021 od 9 - 12  hod

Místo konání: on-line Teams

Vložné: 600,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., tel.. 545134096, e-mail:  [email protected]

Přednášející:

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

 


 

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00