Anotace: VODNÍ ZÁKON A VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Cílem semináře je seznámení s vybranými instituty vodního zákona a podrobné vysvětlení procesních postupů ve vodoprávních řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. Seminář objasní průběh vodoprávního řízení z obecného hlediska a upozorní na specifika tohoto řízení. Důraz bude kladen na změny, které přináší poslední novely vodního a stavebního zákona.

Datum konání: 4. 2. 2021 od 9 - 12  hod

Místo konání: on-line Teams

Vložné: 600,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., tel.. 545134096, e-mail:  jitka.fialova@mendelu.cz

Přednášející:

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

 


 

Další akce

02. 03. 2021 09:00 Seminář
02. 03. 2021 09:30 Webinář
03. 03. 2021 16:00
03. 03. 2021 16:00 Webinář
05. 03. 2021 10:00 Webinář